#paraulògic 6 de març

PARAULES: 120, PUNTS: 548
TUTIS: 2 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 Σ
c 1 7 3 4 2 3 0 20
d 2 0 5 5 2 4 1 19
e 3 2 5 5 3 1 0 19
i 1 0 2 0 2 0 0 5
o 0 2 3 4 1 3 1 14
s 3 4 4 1 0 0 0 12
t 10 10 8 3 0 0 0 31
Σ 20 25 30 22 10 11 2 120
Prefixos de dues lletres:
ce-4 ci-4 co-12
de-5 di-11 do-3
ec-2 ed-1 ei-1 es-11 et-4
ic-1 io-2 is-2
oc-1 oe-1 oo-2 os-5 ot-5
se-5 si-5 so-2
te-13 ti-9 to-8 ts-1

Prefix freqüent de tres lletres:
est-8

Sufix freqüent de tres lletres:
tic-12

Hi ha 2 tutis de 8 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: espatllam, malaptesa, metaplasme, templàs
Palíndroms: ama, mam, mem
Quadrats: mama o mamà, tam-tam

Per definicions, veure 'Sobre les dades'