#paraulògic 7 de març

PARAULES: 63, PUNTS: 254
TUTIS: 1 de perfecte

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
b 7 14 14 10 1 0 0 0 46
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 2 1 1 0 0 0 0 0 4
r 0 1 3 0 0 0 0 0 4
t 1 1 1 3 0 0 0 1 7
u 0 0 1 0 0 0 0 0 1
x 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Σ 10 17 21 13 1 0 0 1 63
Prefixos de dues lletres:
bi-3 bo-17 br-14 bu-12
ob-3 or-1
ri-1 ro-2 ru-1
to-1 tr-2 tu-4
ur-1
xi-1

Prefix freqüent de tres lletres:
bot-8

Sufix freqüent de tres lletres:
bot-4

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: cestoide, descosit
Palíndroms: etè, tet, tit, titit, tot
Quadrats: tití, tse-tse

Per definicions, veure 'Sobre les dades'