#paraulògic 8 de març

PARAULES: 111, PUNTS: 511
TUTIS: 1 de perfecte

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a 1 5 7 3 0 2 1 0 19
e 6 6 4 3 0 0 0 0 19
i 0 0 1 1 0 0 0 0 2
l 1 4 3 6 2 0 1 0 17
o 0 0 1 2 0 1 0 0 4
t 3 6 5 3 5 1 1 1 25
v 3 4 9 4 4 0 1 0 25
Σ 14 25 30 22 11 4 4 1 111
Prefixos de dues lletres:
al-14 at-4 av-1
ei-1 el-8 eo-1 et-8 ev-1
il-1 io-1
la-1 le-5 li-1 ll-10
ol-3 ov-1
ta-4 te-14 ti-5 to-2
va-3 ve-14 vi-7 vo-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
lle-8 vel-8

Sufix freqüent de tres lletres:
eta-13

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 10 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: bruixot
Palíndroms: bub-bub
Quadrats: bobò, bub-bub, but-but

Per definicions, veure 'Sobre les dades'