#paraulògic 10 de març

PARAULES: 65, PUNTS: 293
TUTIS: 2 (1 de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ
e 2 2 5 3 0 1 0 0 0 13
l 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6
n 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
p 1 2 4 4 1 1 0 0 1 14
s 1 1 3 2 1 1 0 0 0 9
t 6 6 2 2 0 1 0 0 0 17
u 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Σ 12 14 18 13 2 5 0 0 1 65
Prefixos de dues lletres:
el-2 en-2 es-8 et-1
le-1 ll-5
ne-2 nu-1
pe-8 pl-1 pu-5
se-8 su-1
te-10 ts-1 tu-6
ul-1 un-2

Prefix freqüent de tres lletres:
est-5

Sufixos freqüents de tres lletres:
tes-6 let-6

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 11 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: precedent
Palíndroms: cec, recer

Per definicions, veure 'Sobre les dades'