#paraulògic 11 de març

PARAULES: 93, PUNTS: 555
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ
a 0 2 2 6 1 4 3 0 0 18
c 0 3 2 5 7 2 3 0 1 23
d 3 5 4 4 2 0 0 0 0 18
l 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4
m 0 0 1 5 5 1 2 0 0 14
r 1 1 1 1 1 2 1 0 0 8
s 1 1 1 3 2 0 0 0 0 8
Σ 5 12 12 24 20 10 9 0 1 93
Prefixos de dues lletres:
ac-1 ad-3 al-3 am-1 ar-8 as-2
ca-23
da-15 dr-3
ll-4
ma-14
ra-8
sa-8

Prefix freqüent de tres lletres:
car-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-51

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: de puntelletes, suplent
Palíndroms: etè, tet, tut
Quadrats: tse-tse, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'