#paraulògic 13 de març

PARAULES: 160, PUNTS: 993
TUTIS: 6 (1 de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ
c 1 5 6 6 16 3 3 2 1 0 1 44
e 1 0 8 6 2 8 1 1 0 0 0 27
n 5 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 16
o 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 6
r 1 2 7 4 2 1 1 0 0 0 0 18
s 1 3 7 6 4 2 2 0 0 0 0 25
t 1 5 4 6 2 1 3 2 0 0 0 24
Σ 10 17 37 33 28 17 10 6 1 0 1 160
Prefixos de dues lletres:
ce-7 co-34 cr-3
en-24 es-2 et-1
ne-7 no-9
on-2 or-2 os-2
re-10 ro-8
se-15 so-10
te-8 to-8 tr-8

Prefix freqüent de tres lletres:
con-21

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-13

Hi ha 6 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 2 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres
- 1 de 13 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: alliçonar
Palíndroms: ala o alà, allà, anilina, ili, rallar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'