#paraulògic 14 de març

PARAULES: 93, PUNTS: 513
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a 1 2 1 7 7 2 0 1 21
d 0 0 0 3 1 0 0 0 4
f 5 7 17 8 12 3 1 2 55
i 0 0 0 1 0 0 0 0 1
l 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n 0 1 2 1 0 0 0 0 4
r 0 2 3 2 1 0 0 0 8
Σ 6 12 23 22 21 5 1 3 93
Prefixos de dues lletres:
af-11 al-8 an-2
da-2 di-2
fa-29 fi-22 fl-2 fr-2
in-1
na-4
ra-5 ri-3

Prefixos freqüents de tres lletres:
fal-12 fil-12

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-13

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: a correcorrents, concrescent, corrents, encontorns, sortenc, terrossenc
Palíndroms: nen, non-non, senès, sonós
Quadrats: non-non

Per definicions, veure 'Sobre les dades'