#paraulògic 15 de març

PARAULES: 74, PUNTS: 342
TUTIS: 3 (1 de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Σ
a 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0 11
b 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7
d 3 3 2 3 4 2 0 0 0 1 18
e 2 3 3 0 1 0 3 0 0 0 12
m 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 12
s 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 14
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 14 19 14 13 7 3 3 0 0 1 74
Prefixos de dues lletres:
ab-1 ad-2 ae-1 am-5 as-1 au-1
ba-1 be-6
da-1 de-16 du-1
ed-1 em-6 es-5
me-10 mu-2
sa-2 se-10 su-2

Prefix freqüent de tres lletres:
des-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-9

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 9 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: fadrinalla

Per definicions, veure 'Sobre les dades'