#paraulògic 17 de març

PARAULES: 40, PUNTS: 159
TUTIS: 1 de perfecte

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
b 2 3 1 0 2 0 0 0 8
i 0 2 1 1 1 1 0 1 7
n 3 0 0 2 0 1 0 0 6
r 1 1 0 0 0 0 0 0 2
t 3 6 3 3 0 0 0 0 15
u 0 1 0 1 0 0 0 0 2
z 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 9 13 5 7 3 2 0 1 40
Prefixos de dues lletres:
bi-1 br-4 bu-3
in-6 it-1
ni-5 nu-1
ri-2
ti-6 tr-5 tu-4
un-2

Prefix freqüent de tres lletres:
tri-5

Sufix freqüent de tres lletres:
tiu-5

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: limítrof
Palíndroms: mim, mom
Quadrats: motmot

Per definicions, veure 'Sobre les dades'