#paraulògic 19 de març

PARAULES: 169, PUNTS: 1031
TUTIS: 10 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ
a 0 4 6 5 6 2 3 3 1 30
e 0 4 3 1 1 2 4 0 0 15
g 2 6 8 5 4 4 1 0 0 30
l 1 5 1 4 2 2 2 1 0 18
r 3 2 7 5 6 0 3 1 1 28
s 1 8 13 5 2 2 1 1 0 33
u 2 2 4 3 2 1 1 0 0 15
Σ 9 31 42 28 23 13 15 6 2 169
Prefixos de dues lletres:
ag-5 al-8 ar-9 as-2 au-6
eg-6 el-1 er-1 es-4 eu-3
ga-7 gr-11 gu-12
la-1 le-1 ll-14 lu-2
ra-4 re-13 ru-11
sa-14 se-6 su-13
ul-7 ur-3 us-5

Prefixos freqüents de tres lletres:
lla-6 lle-6 reg-6 sar-6 sur-6

Sufix freqüent de tres lletres:
era-19

Hi ha 10 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 6 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: confusió
Palíndroms: coc, non-non, ossó, sonós
Quadrats: coco o cocó, fofo, io-io, non-non, oioi

Per definicions, veure 'Sobre les dades'