Setmana 11

DADES DE LA SETMANA 11 DE 2022 

Paraula més llarga (12 lletres): desembussada

Llargada mitjana: 5.5 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 95.7 

Paraulògic del 14 de març
Lletres: f + adilnr
Paraules (93, llargada mitjana de 5.8):
afanada, afanar, afí, afídid, afilar, afiliar, afil·la, afillada, afillar, afinada, afinar, alafaia, alfa, alfafarí, alfafarina, alfarda, alfil, àlif, alifara, anàfia, anafil, dàfnia, dàfnid, diàfan, diàfana, fada, fadar, fadrí, fadrina, fadrinalla, fai, falda, faldada, faldar, faldara, faldilla, falinfaina, fall, falla, fallada, fallar, fallida, fallir, fan, fanal, fanfara, fanfàrria, far, farad, farda, fàrfara, fària, farina, farinada, fiada, fiàlid, fiar, fil, fila, filada, filar, filària, fília, filial, filiar, fill, filla, fillada, fil·lidi, fina, final, finar, finir, fira, firal, firar, flairada, flairar, fra, frarada, inflar, nafil, nafra, nafrar, naïf, rafal, rafània, rafi, ràfia, rafidi, rifa, rifada, rifar o rifar-se

Paraulògic del 15 de març
Lletres: e + abdmsu
Paraules (74, llargada mitjana de 5.1):
abadessa, adés, adeu, aede, ambdues, amè, ameba, amebea, amebeu, ase, ausades, base, beabà, bebè, bes, besada, besamà, bessa, damassè, dea, debades, deessa, demà, demés, des, desada, desè, desembús, desembussada, desesma, desesme, dessús, desús, desusada, deu o déu, dues, edema, ema, embambada, embassada, embús, embussada, emú, esma, esme, esmús, esmussa, essa, meda, mede, medusa, mem, mes o més, mesa, mesada, messes, meu, meua, mudesa, museu, sabea, sabeu, seda, sedàs, sem, sema, semada, semema, ses, sèsam, seu, seua, sueu, summe

Paraulògic del 16 de març
Lletres: m + filort
Paraules (62, llargada mitjana de 4.9):
film, formi, formó, formol, límit, limítrof, litòtom, llim, llimó, llom, llotim, mil, mili, milió, mill, millor, mim, miol, mirlitó, mirtil, mitil, mol, molí, moll, molló, moló, molt, moltó, mom, mor o per mor de, morf, morfir-se, morir, mormó, mormol, moro, morrió, morritort, morro o morró, morrot, mort, mot, motí, motllo, motlo, motmot, moto, motor, olm, ormí, oromo, ortoform, rim, rom, romiol, tim, timó, timol, tom, trimorf, trimotor, triomf

Paraulògic del 17 de març
Lletres: i + bnrtuz
Paraules (40, llargada mitjana de 4.8):
bit, bri, bruit, brunzir, brunzit, bubi, buit, burí, innutritiu, inri, intruir, intuir, intuïtiu, inuit, itri, nin, nit, nitrit, nitrur, niu, nutritiu, ritu, riu, tint, tir, tiri, tit, tití, titit, tri, tribu o tribú, tribut, trit, triti, tuït, tuïtiu, turbit, tuti, unir, unitiu

Paraulògic del 18 de març
Lletres: o + cfinsu
Paraules (105, llargada mitjana de 5.0):
cifosi, coc, còccic, coccini, cocció, coco o cocó, cocou, cof, cofí, cofoi, coi, con, conc, concís, concisió, conco, concocció, concussió, confí, confús, confusió, cònic, consoci, conus, cos, coscó, cosí, cosinus, cosó, cossi, cucós, cuscussó, en off, ficció, fissió, foc, focus, fofo, fon, fònic, fonó, fons, fosc, fou, funció, fusió, icònic, incisió, inconcús, infusió, innocu, inoficiós, io-io, ioni, iònic, nino o ninó, ninoi, ninou, noc, noció, nociu, noi, non-non, nònius, nos, nou, nuós, occisió, oci, ociós, ofici, oficiós, oioi, oiós, oncosi, onso, osc, ossi, ossífic, ossó, ossós, siconi, sicosi, sifó, sinó, sínoc, sinoic, sinuós, sisó, soc, soci, socó, son, sònic, sonós, sonso, sou, succió, sucós, sufossió, sufusió, suós, unció, unió, uníson

Paraulògic del 19 de març
Lletres: u + aeglrs
Paraules (169, llargada mitjana de 6.0):
aguar, agulla, aguller, agullera, agusar, algú, alguer, alguerès, algueresa, allargues, allau, alleugerar, alullar, argelaguer, argelaguera, argue, argus, arregussar, arreu, arruar-se, arruga, arrugar, assegurar, asseure, auge, àugur, augural, augurar, aula, aura, de reüll, egeu, egua, eguasser, eguassera, egüer, egüera, elul, eruga, esguell o esgüell, esguellar o esgüellar, esguerrar, eslau, euga, eugasser, eugassera, gal·lurès, gal·luresa, garrular, garulla, gauge, gaús, gauss, grau, grauer, grauera, graula, greu, greuge, greugesa, grua, gruar, gruer, gruera, gúa, gual, guarà, güell, güellar, guerra, guerrer, guerrera, gules, gur, guru, gusla, làurea, leu, llarguer, llarguera, llarguesa, llau, llaura, llaurar, llegua, lleu, lleuger, lleugera, lleugeresa, lleure, lluer, llur, lues, luge, rasura, rasurar, rau-rau, raure, reassegurar, regruar, reguer, reguera, reguerall, règul, regular, relleu, ressaguer, ressaguera, reu, reüllar, rua o ruà, ruera, ruga, rull, rulla, rullar, rural, rus, russa, rússula, russulals, sagú, saguer, saguera, saragüells, sarau, sarguer, sarguera, sarguerar, sarsuela, saule, saur, saura, saure, saures, sèguel, segur, segura, seu, seua, seure, suar, suara, suau, suera, sueu, sull, sulla, sura o surà, sural, surar, surer, surera, surra, ulà, ull, ullal, ullar, ullera, ulleral, ulular, urea, urgellès, urgellesa, usar, usual, usura, usurer, usurera

Paraulògic del 20 de març
Lletres: d + einort
Paraules (127, llargada mitjana de 5.8):
deïdor, dener, denerit, denier, dent, derroter, detenir, detentor, detrit, dido, didot, diè, diedre o díedre, dindi, diner, dineret, dínode, dinoteri, dintre, díode, dir, dit, ditet, ditionit, díton, dodo, doi, doner, dori, dot, dren, dret, dreter, dretor, dron, edèn, editor, edredó, èider, endintre, endret, enrederir, entendre, entendridor, entendrir, entenedor, entredir, entredit, idò, idoni, indè, indi, indiot, indret, indri, inèdit, inodor, intendent, interdir, internodi, iod, iode, iodit, iridi, nítid, node, nodridor, nodrir, nord, odèon, odi, odontoide, odre, odrer, oïdi, oïdor, ooide, orde, ordi, ordidor, ordier, ordir, ordit, ordre, ortoedre o ortòedre, otídid, redir, rèdit, redó, render, rendir, retenidor, retondre, roder, rodet, rodeter, rodetí, rodi, rodó, rododendre, rondí, rondó, tedi, teid, tender o tènder, tendir, tendó, tendre, tendrer, tendror, tenidor, tètrode, tindre, tintínid, tiroide, titònid, tondre, tonedor, tord, toroide, tòrrid, trident, tridentí, tridó, triedre o tríedre, tríode, tritònid