#paraulògic 22 de març

PARAULES: 87, PUNTS: 428
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a 3 3 3 7 0 1 0 0 17
b 1 0 4 5 4 0 0 0 14
d 0 1 4 2 0 0 0 0 7
h 0 0 1 0 0 2 0 0 3
i 0 2 2 2 1 1 1 1 10
n 4 6 3 5 0 0 0 0 18
t 1 5 3 4 2 2 1 0 18
Σ 9 17 20 25 7 6 2 1 87
Prefixos de dues lletres:
ad-3 ai-2 an-12
ba-14
da-2 di-5
ha-2 hi-1
in-10
na-11 ni-7
ta-8 ti-10

Prefix freqüent de tres lletres:
ban-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-12

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: sopluig
Palíndroms: ili

Per definicions, veure 'Sobre les dades'