#paraulògic 23 de març

PARAULES: 84, PUNTS: 420
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a 0 3 2 6 3 0 0 1 15
b 7 9 15 9 2 3 0 0 45
c 1 1 3 1 3 3 2 1 15
p 1 0 0 0 0 0 0 0 1
r 0 0 0 0 1 0 0 0 1
s 0 1 1 0 2 0 0 0 4
u 0 2 1 0 0 0 0 0 3
Σ 9 16 22 16 11 6 2 2 84
Prefixos de dues lletres:
ab-7 ac-2 ar-5 au-1
ba-27 br-8 bu-10
ca-13 cu-2
pu-1
ra-1
sa-2 su-2
ur-3

Prefix freqüent de tres lletres:
bar-14

Sufix freqüent de tres lletres:
sar-8

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: inhabitada
Palíndroms: nan, nin, tannat
Quadrats: nana

Per definicions, veure 'Sobre les dades'