#paraulògic 24 de març

PARAULES: 72, PUNTS: 329
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 Σ
b 0 3 1 2 0 1 7
e 1 2 2 3 0 0 8
m 7 5 8 6 4 0 30
n 1 0 2 1 2 0 6
o 0 0 1 2 0 0 3
r 2 0 5 0 2 0 9
s 2 0 4 0 1 2 9
Σ 13 10 23 14 9 3 72
Prefixos de dues lletres:
bo-4 br-3
em-3 en-2 er-2 es-1
me-10 mo-20
ne-1 no-5
om-2 or-1
re-6 ro-3
se-5 so-4

Prefix freqüent de tres lletres:
mor-11

Sufix freqüent de tres lletres:
mer-7

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: capbussar
Palíndroms: bub-bub
Quadrats: baba, barbar o bàrbar, bub-bub

Per definicions, veure 'Sobre les dades'