#paraulògic 25 de març

PARAULES: 80, PUNTS: 312
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 Σ
c 2 4 1 0 0 1 0 8
e 5 1 13 2 1 1 0 23
n 3 1 0 0 0 1 0 5
p 5 1 2 2 0 1 0 11
s 4 4 5 3 1 4 1 22
t 4 3 1 1 0 0 0 9
u 1 0 1 0 0 0 0 2
Σ 24 14 23 8 2 8 1 80
Prefixos de dues lletres:
ce-7 cu-1
ec-2 en-9 es-10 et-1 eu-1
ne-4 nu-1
pe-9 ps-1 pu-1
se-17 su-5
te-7 ts-1 tu-1
un-2

Prefix freqüent de tres lletres:
set-6

Sufixos freqüents de tres lletres:
ens-6 tes-6

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 5 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: sobrenom
Palíndroms: mem, mom, remer

Per definicions, veure 'Sobre les dades'