#paraulògic 27 de març

PARAULES: 111, PUNTS: 560
TUTIS: 2 (1 de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 Σ
a 0 2 0 0 1 0 1 4
d 9 9 10 9 6 7 3 53
e 0 1 1 2 1 1 3 9
i 2 2 3 1 0 1 0 9
o 2 2 3 3 2 0 1 13
s 1 4 5 4 0 0 0 14
t 0 2 2 1 4 0 0 9
Σ 14 22 24 20 14 9 8 111
Prefixos de dues lletres:
ad-1 ae-1 as-1 at-1
da-7 de-15 di-24 do-7
ed-2 es-7
id-4 io-4 is-1
od-6 oi-3 oo-1 os-1 ot-2
sa-1 se-4 si-5 so-4
ta-1 te-5 to-2 ts-1

Prefix freqüent de tres lletres:
des-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-14

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: tripijoc
Palíndroms: coc
Quadrats: coco o cocó, ric-ric

Per definicions, veure 'Sobre les dades'