#paraulògic 28 de març

PARAULES: 76, PUNTS: 341
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ
a 2 1 1 1 2 0 0 0 0 7
c 2 2 1 1 1 0 0 0 0 7
e 0 1 3 0 2 0 0 0 0 6
i 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
m 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
n 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5
p 6 13 9 8 7 1 1 0 0 45
Σ 11 20 18 10 13 1 1 0 2 76
Prefixos de dues lletres:
ac-1 an-1 ap-5
ca-6 ce-1
em-1 en-1 ep-4
im-2 in-2
ma-2
na-5
pa-19 pe-9 pi-17

Prefix freqüent de tres lletres:
pic-7

Sufixos freqüents de tres lletres:
apa-5 ica-5 ana-5

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: idiotesa, tediosa
Palíndroms: dad
Quadrats: dada o dadà, dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'