Setmana 12

DADES DE LA SETMANA 12 DE 2022 

Paraules més llargues (10 lletres):
inhabitada, arrabassar, carabassar, prototípic

Llargada mitjana: 5.2 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 86.6 

Paraulògic del 21 de març
Lletres: l + giopsu
Paraules (79, llargada mitjana de 5.0):
en sopols, gigoló, glop, gluó, gol, goll, golós, guilopo, iglú, ili, il·lús, il·lusió, iol, lilós, lipòlisi, lis, lisi, lli, lligó, llis, llisó, llisol, llissó, llissol, llop, llos, lluís, llúpol, los, löss, lupus, oli, oligopoli, oliós, oliu, pili, piló, pilós, pilú, pipioli, piuló, plosió, plosiu, pluig, plus, pol, poliol, pòlip, polipós, poliposi, polis, polissó, poll, pollí, pollís, pollós, polo, polp, polpís, polpós, pols, polsós, populós, púgil, pulsió, pupil, sigil, sigil·lós, sil, silil, sol o sòl, soli, soliu, soll, solo, sols, sopluig, sull, ull

Paraulògic del 22 de març
Lletres: n + abdhit
Paraules (87, llargada mitjana de 5.4):
adiant, adnat, adnata, ain, aïnada, anada, anant, anàtid, andana, andanada, andí, andina, aní, anit, ant, anta, antina, badaina, badana, badiana, badina, baina, ban, banana, banat, banda, bandada, bandat, bandida, bandit, batan, daina, dandi, diana, dina, dinada, dindi, díndia, habitant, haitiana, hindi, inanitat, indi, indià o índia, indiana, inhabitada, inhabitat, ínia, innat, innata, intina, nabab, nabí, nada, nadada, nadant, naia, nàiada, nan, nana, nat, nata, niada, nin, nina, ninada, nit, nítid, nítida, tahitiana, tan, tana, tanda, taní, tannat, tant, tanta, tibant, tina, tint, tinta, tintada, tintínid, titanat, titani, titanita, titina

Paraulògic del 23 de març
Lletres: b + acprsu
Paraules (84, llargada mitjana de 5.5):
àbac, abacà, abrasar, abrusar, abura, abús, abusar, acabar, acubar, àrab, arbrar, arcabús, arrabà, arrabassar, aucuba, baba, babau, babaua, bac, baca, bacarà, bar, baraca, barb, barba, barbar o bàrbar, bàrbara, barca, barcassa, barra, barraca, barracar, barrar, barrusca, barsa, basa, basar, basc, basca, bascar, bassa, bau, brac, brasa, brau, bru, bruc, brusa, brusc, brusca, bua, bub-bub, buba, buc, búcar, burca, burra, bus, busca, buscar, cabàs, cabassa, cabra, cabussar, capbussar, carabassa, carabassar, carabrú, carbassa, carbur, carburar, carcabà, casba, cub, cubà, pub, rabassa, saba, saburra, suburbà, súcub, urbà, urbs, urubú

Paraulògic del 24 de març
Lletres: m + benors
Paraules (72, llargada mitjana de 5.1):
bomber, bombo o bombó, boom, borm, brom, bromerós, bromós, embero, embó, embós, enorme, ensems, erm, ermós, esme, mem, membre, mener, menor, mer, mero, mes o més, mesó, mesòmer, messes, mom, mon o món, moneres, mono, monòmer, monsó, mor o per mor de, morber, morbós, morè, moreno, morenor, morer, mormó, moro, morós, morro o morró, mos, mossèn, mosso, nemorós, nom, nombre, nombrós, nòmer, només, ombrer, ombrós, oromo, rem, remer, remor, remorer, remorós, renom, rom, rombe, romer, sem, semen, semós, sermó, sermoner, sobrenom, som, somer, somerer

Paraulògic del 25 de març
Lletres: e + cnpstu
Paraules (80, llargada mitjana de 4.7):
cec, cens, cent, centè, centpeus, cep, cest, cupè, de puntetes, ecs, ecu, encens, encep, encès, encet, ennuec, ens, ensús, entenent, entès, escut, espès, espet, espetec, espeu, esput, est, este, estès, estuc, etè, eunuc, nen, nepentes, net, neu, nuet, pec, pencut, pentè, pes, pet, peu, peüc, peuet, peuets, pse, sec, seents, senectut, senès, senet, sens, sense, septe, septet, ses, set, set-centè, set-centes, set-cents, setè, setet, seu, succés, suec, sueu, suspecte, suspens, tec, tens, tènue, tes, test, tet, teu, tse-tse, tupè, unè, untet

Paraulògic del 26 de març
Lletres: c + ijoprt
Paraules (93, llargada mitjana de 5.2):
circ, ciri, cirròtic, citrí, cítric, citró, coc, còccic, cocció, coco o cocó, coi, coiot, coit, cop, copió, copó, copró, cor, corc, corcó, cori, corpori, corró, corroir, cort, cot, cotí, cotó, cric, criotró, críptic, criptó, criptotip, crit, crític, croc, icor, ítric, joc, occípit, occir, oci, oòcit, opció, òptic, orc, orticó, òtic, otoció, pic, picó, picor, picot, picotí, pícric, pictòric, pioc, píric, piròtic, pírric, pític, poc, poció, porc, porcí, porció, pòrtic, porticó, propici, proporció, prototípic, ric, ric-ric, ricí, ricor, roc, rococó, ròtic, rotòric, tic, típic, toc, tòpic, tòric, torricó, trícoc, tricot, tricroic, tripijoc, tríptic, tritici, troc, tròpic

Paraulògic del 27 de març
Lletres: d + aeiost
Paraules (111, llargada mitjana de 5.5):
adés, aede, assistida, atotada, dad, dada o dadà, dadaista, dasia, dasiàtid, dasiàtids, data, dea, deessa, deisi, deista, deïtat, des, desada, desdita, desè, desídia, desidiós, desidiosa, desset o dèsset, dessota, destí, dia, diada, diassa, diastasa, diàstasi, diàtesi, dida, dido, didot, diè, diesi, dieta, dietista, díode, disostosi, disset, dissetè, distès, distesa, dit, dita o dità, ditada, diteista, ditet, dodo, doi, dos, dosè, doset, dosi, dot, edat, edetà, estada, estadi, estàdia, estadista, estassada, estesada, estossada, idea, idiota, idiotesa, idò, iod, iodat, iode, iodit, isidi, oda, odi, odiós, odiosa, odiositat, odissea, oiada, oidà o oïda, oïdi, ooide, ossada, otídid, otídids, sad, seda, sedàs, sedós, sedosa, sida, sidós, sidosa, sítid, sítids, soda, sodada, sodat, sodi, tassada, tedi, tediós, tediosa, teid, teids, tossada, tossida, tsade