#paraulògic 2 d’abril

PARAULES: 167, PUNTS: 1043
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 4 6 9 9 8 4 42
d 4 7 8 5 5 3 0 0 32
m 0 2 1 3 4 2 1 0 13
o 1 0 1 2 1 0 0 0 5
p 0 1 4 7 5 5 1 0 23
r 1 4 5 4 5 3 0 0 22
t 0 2 2 6 6 9 5 0 30
Σ 6 18 25 33 35 31 15 4 167
Prefixos de dues lletres:
ad-10 am-8 ap-11 ar-10 at-3
da-13 do-13 dr-6
ma-9 mo-4
od-2 or-3
pa-8 po-13 pr-2
ra-12 ro-10
ta-12 to-11 tr-7

Prefix freqüent de tres lletres:
rod-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-48

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
ad-2 adm-3 admo-3 admop-2
admoprt-1 admor-17 admort-8 admot-1
admr-8 admrt-2 admt-1 ado-1
adop-3 adopr-16 adoprt-14 adopt-2
ador-18 adort-21 adot-1 adp-2
adpr-10 adprt-4 adpt-2 adr-10
adrt-7 adt-1 dmo-1 dmopr-1
do-1 dopr-1 dor-1 dort-1
dot-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: comprès, compressor, compromès
Palíndroms: cec, coc, recer
Quadrats: coco o cocó

Per definicions, veure 'Sobre les dades'