#paraulògic 3 d’abril

PARAULES: 93, PUNTS: 548
TUTIS: 5 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 3 3 8 3 0 1 1 20
d 0 2 2 1 3 0 0 0 8
g 0 0 4 4 3 0 1 0 12
i 1 0 0 0 0 1 3 0 5
n 0 1 2 1 1 0 0 0 5
r 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v 2 9 13 10 6 2 1 0 43
Σ 4 15 24 24 16 3 6 1 93
Prefixos de dues lletres:
ar-1 av-19
da-1 di-6 dr-1
ga-5 gr-7
in-4 iv-1
na-1 ni-4
va-21 vi-22

Prefix freqüent de tres lletres:
avi-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-15

Hi ha 5 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 3 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
adginrv-5 adginv-1 adgirv-3 adgiv-1
adgrv-1 adinrv-2 adinv-4 adirv-7
adiv-9 adnv-1 adrv-2 aginrv-2
aginv-3 agirv-3 agiv-1 agrv-5
agv-1 ainrv-4 ainv-1 airv-17
aiv-5 anrv-1 anv-1 arv-7
dirv-1 div-2 girv-1 inrv-1
inv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: trompada
Palíndroms: dad, radar, rodador
Quadrats: adorador, dada o dadà, dardar, dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'