#paraulògic 5 d’abril

PARAULES: 68, PUNTS: 296
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
a 3 2 1 3 1 2 12
e 1 2 1 2 1 0 7
f 1 3 2 2 1 1 10
g 2 5 1 2 2 1 13
i 2 4 1 3 2 1 13
n 2 4 3 1 1 2 13
u 0 0 0 0 0 0 0
Σ 11 20 9 13 8 7 68
Prefixos de dues lletres:
af-2 ai-6 an-4
ef-1 eg-2 ei-2 en-1 eu-1
fa-4 fe-3 fi-2 fu-1
ga-3 ge-3 gi-2 gu-5
ia-2 ie-1 ig-5 in-4 iu-1
na-2 ne-1 ng-1 ni-9

Prefix freqüent de tres lletres:
nin-7

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-10

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
aefginu-1 aefin-3 aeginu-7 aei-1
aein-2 afgi-3 afgin-1 afginu-3
afi-2 afin-3 agi-4 agin-4
aginu-5 agiu-2 ai-3 ain-5
ainu-2 efgi-1 egin-2 eginu-4
egiu-1 ein-1 fginu-1 gin-3
ginu-2 in-1 inu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: traumatitzar
Palíndroms: tururut, tut
Quadrats: rau-rau, rum-rum, tau-tau, tutú, zum-zum

Per definicions, veure 'Sobre les dades'