#paraulògic 6 d’abril

PARAULES: 62, PUNTS: 249
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
i 0 2 0 0 2 1 0 5
l 2 4 2 3 1 0 0 12
n 1 0 0 1 0 0 0 2
o 0 5 3 1 0 0 0 9
r 2 1 2 2 1 0 1 9
s 6 8 4 4 2 1 0 25
y 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 11 20 11 11 6 2 1 62
Prefixos de dues lletres:
in-1 ir-4
li-3 ll-7 lo-2
no-2
oi-1 ol-2 on-1 or-2 os-3
ri-1 ro-8
si-7 so-18

Prefix freqüent de tres lletres:
sol-7

Sufix freqüent de tres lletres:
ros-6

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 1 de 5 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
ilnorsy-1 ilnos-1 ilors-3 ilos-7
ils-5 inors-3 inos-1 ins-1
iors-6 ios-3 irs-3 is-1
lors-3 los-7 nors-4 norsy-1
nos-5 ors-5 os-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: fangueig
Palíndroms: iai, nin
Quadrats: ai-ai, iaia, ning-ning

Per definicions, veure 'Sobre les dades'