#paraulògic 7 d’abril

PARAULES: 65, PUNTS: 307
TUTIS: 1 de perfecte

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
d 0 3 4 2 2 0 0 11
e 1 1 2 3 2 0 1 10
i 1 3 1 2 1 0 0 8
n 7 1 0 0 0 0 0 8
r 1 1 1 3 1 0 1 8
s 1 1 4 5 3 2 1 17
u 1 1 0 0 1 0 0 3
Σ 12 11 12 15 10 2 3 65
Prefixos de dues lletres:
de-6 di-4 dr-1
ed-1 en-8 es-1
ie-1 in-7
ne-2 ni-3 nu-3
re-8
se-8 si-9
un-2 ur-1

Prefix freqüent de tres lletres:
sen-7

Sufixos freqüents de tres lletres:
ner-4 ier-4 rir-4 eni-4

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Subconjunts:
dein-1 deinr-4 deinrs-4 deinrsu-1
deinru-2 deins-2 den-1 denr-3
denrs-2 denru-1 dens-1 din-2
dinr-1 dinru-2 dins-1 dinsu-1
ein-1 einr-2 einrs-10 einrsu-1
einru-1 eins-2 en-1 enr-2
ens-4 ensu-1 enu-2 in-1
inr-1 inru-1 ins-1 insu-1
inu-1 nsu-1 nu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: rossinyol
Palíndroms: ossó, rossor, sis, sonós, sorrós

Per definicions, veure 'Sobre les dades'