#paraulògic 8 d’abril

PARAULES: 98, PUNTS: 561
TUTIS: 3 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
e 0 1 4 1 0 3 1 0 10
i 0 0 0 1 0 1 0 0 2
o 1 0 1 1 0 2 0 0 5
p 10 7 17 4 8 5 6 1 58
r 0 1 2 3 2 0 3 0 11
s 0 2 3 2 1 1 0 0 9
v 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Σ 11 11 27 15 11 12 10 1 98
Prefixos de dues lletres:
es-10
is-2
op-5
pe-13 pi-7 po-12 pr-23 ps-3
re-11
se-1 si-2 so-6
ve-2 vi-1

Prefix freqüent de tres lletres:
pro-13

Sufixos freqüents de tres lletres:
per-7 sio-7

Hi ha 3 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
eiopr-2 eioprs-8 eioprsv-3 eioprv-1
eiops-3 eipr-3 eiprs-4 eiprv-2
eips-1 eop-1 eopr-7 eoprs-14
eops-5 epr-2 eprs-6 eprsv-4
eprv-1 eps-3 iop-2 iopr-4
ioprs-5 ioprsv-3 iops-2 ip-1
ipr-1 ips-2 op-1 opr-4
oprs-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: desunir
Palíndroms: nen, nin, nun, senès

Per definicions, veure 'Sobre les dades'