#paraulògic 14 d’abril

PARAULES: 61, PUNTS: 239
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
c 1 4 6 5 2 0 0 0 18
d 1 1 2 0 0 0 0 0 4
e 1 1 1 1 0 0 0 0 4
l 1 3 1 1 0 0 0 0 6
o 0 0 2 1 1 0 1 0 5
t 10 6 3 2 0 0 0 1 22
u 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Σ 14 15 17 10 3 0 1 1 61
Prefixos de dues lletres:
ce-1 cl-4 co-7 cu-6
de-1 do-2 du-1
ec-1 el-2 et-1
le-1 ll-4 lo-1
oc-4 ol-1
te-9 to-7 tu-6
ul-2

Prefixos freqüents de tres lletres:
clo-4 tel-4 tol-4

Sufixos freqüents de tres lletres:
lot-6 let-6

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
cdelotu-1 cdeot-1 celot-7 celt-1
celtu-3 ceot-3 ceotu-1 cet-1
clot-2 clotu-4 cot-3 cotu-1
ctu-2 deltu-1 detu-2 dot-1
dotu-1 elot-6 elotu-1 elt-4
eltu-1 eotu-1 et-2 etu-1
lot-3 lotu-2 ltu-1 ot-1
otu-1 tu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: hemòlisi, holisme, milhomes
Palíndroms: mom, ossó
Quadrats: io-io, oioi

Per definicions, veure 'Sobre les dades'