#paraulògic 17 d’abril

PARAULES: 118, PUNTS: 536
TUTIS: 2 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 4 6 4 0 0 0 0 15
c 2 4 10 8 6 2 1 0 33
e 6 4 2 5 1 0 0 0 18
l 1 4 3 3 0 0 0 0 11
o 0 2 3 2 2 0 0 0 9
t 4 8 9 4 1 1 0 1 28
x 1 1 1 0 0 1 0 0 4
Σ 15 27 34 26 10 4 1 1 118
Prefixos de dues lletres:
ac-3 al-10 at-2
ca-7 ce-7 cl-9 co-10
ec-2 el-8 eo-1 et-2 ex-5
la-2 le-3 ll-6
oc-8 ol-1
ta-4 te-19 to-2 tx-3
xa-1 xe-2 xo-1

Prefix freqüent de tres lletres:
tel-8

Sufix freqüent de tres lletres:
eta-10

Hi ha 2 tutis de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 6 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
acel-5 acelo-2 acelot-5 acelotx-2
acelt-14 aceltx-2 aceo-1 acet-6
acetx-4 ael-5 aelo-1 aelot-3
aelt-9 aeltx-4 aelx-1 aet-3
aetx-2 ce-1 cel-4 celo-3
celot-7 celotx-1 celt-1 ceo-2
ceot-3 ceotx-2 cet-1 cetx-1
cex-1 el-1 elo-2 elot-6
elox-1 elt-4 eltx-2 eox-1
et-2 etx-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: campiona, impanació
Palíndroms: apa, pap, pop
Quadrats: pai-pai, papa o papà, pica-pica, pipí

Per definicions, veure 'Sobre les dades'