#paraulògic 18 d’abril

PARAULES: 98, PUNTS: 491
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 3 5 4 2 0 0 1 15
b 4 8 6 4 6 1 2 0 31
d 3 3 2 2 2 2 2 0 16
g 2 3 4 4 3 1 2 3 22
o 0 0 1 0 1 1 0 0 3
r 2 2 2 1 0 0 0 0 7
u 1 2 1 0 0 0 0 0 4
Σ 12 21 21 15 14 5 6 4 98
Prefixos de dues lletres:
ab-1 ag-2 ar-6 au-6
ba-8 bo-6 br-5 bu-12
da-6 dr-1 du-9
ga-2 go-2 gr-8 gu-10
ob-1 or-1 ou-1
ra-1 ro-2 ru-4
ug-1 ur-3

Prefix freqüent de tres lletres:
gua-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ura-11

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
abdgoru-1 abdgu-2 abdoru-6 abdou-1
abdru-5 abdu-2 abgru-2 abru-4
abu-5 adgoru-5 adgou-2 adgru-6
adgu-1 adoru-5 adou-1 adru-12
adu-1 agru-10 agu-1 aoru-2
aru-4 bgru-1 boru-5 bou-2
bru-2 bu-1 doru-1 dou-1
dru-2 gou-1 gru-2 oru-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: clotxeta, xocolate
Palíndroms: cec, etè, tet
Quadrats: tol·le-tol·le, txetxè

Per definicions, veure 'Sobre les dades'