Setmana 15

DADES DE LA SETMANA 15 DE 2022 

Paraula més llarga (13 lletres): competentment

Llargada mitjana: 5.2 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 84.6 

Paraulògic de l'11 d'abril
Lletres: c + emnopt
Paraules (51, llargada mitjana de 4.9):
a l'encop, cec, cement, cent, centè, centó, cep, coc, coco o cocó, coent, coet, com, coment, competent, competentment, component, compte, comte, con, conc, concent, concepte, conco, conte, content, cop, copeo, copó, copte, cot, cotó, cotonet, eco, ecònom, ecotò, encep, encet, eocè, mec, metec, moc, nècton, noc, octet, pec, pècton, poc, poncem, tec, toc, tocom

Paraulògic del 12 d'abril
Lletres: d + aclprt
Paraules (98, llargada mitjana de 6.2):
adaptar, adar, alada, alcaldada, allada, aparrada, apartada, aplacada, aplatada, apradar, arada, arcada, ardada, ardat, arpada, arracada, arrapada, atacada, atardar, atracada, atrapada, cada, cadap, calada, cald, calda, callada, calrada, capada, capaltard, caparrada, captada, captard, carallada, card, carda, cardada, cardar, cardat, carrada, cartada, clapada, clatrada, dad, dada o dadà, dal, dall, dalla, dallada, dallar, dalt, dar, dard, dardada, dardar, data, datar, drac, drap, drapada, drapar, llacada, lladracà, lladrar, llard, padda, padral, palada, paladar, pallada, pallard, pallarda, palpada, papada, parada, pardal, pardala, pardalada, parlada, patacada, patatada, placard, platada, prada, rad, rada, radar, rapada, ratada, ratllada, tacada, tallada, tapada, taparada, tard, tarda o tardà, tardar, tracalada

Paraulògic del 13 d'abril
Lletres: o + ehilms
Paraules (78, llargada mitjana de 4.9):
elisió, eloi, emissió, heliosi, hemió, hemòlisi, holisme, holmi, hom, home, homei, homòlisi, io-io, iol, leo, lesió, lilós, llemosí, lleó, llimó, llimós, llisó, llisol, llissó, llissol, llom, llomello, llos, loess, los, löss, meiosi, meló, melós, mesó, messió, milhomes, milió, miol, miosi, missió, mol, molí, moll, molló, molls, moló, molsós, mom, mos, mosso, ohm, oimés, oioi, oiós, oli, oliós, olm, omís, omissió, osmi, osmosi, ossi, ossó, ossós, selló, semós, sessió, sisó, sol o sòl, solell, solellós, soli, soll, solo, sols, som, somiós

Paraulògic del 14 d'abril
Lletres: t + cdelou
Paraules (61, llargada mitjana de 4.7):
cellut, clot, clotell, clotet, clotut, còctel, coet, colet, collut, coltell, cot, cotó, cucut, cuetó, culet, culot, culte, cuot, deute, docte, dot, duet, ecotò, electe, elet, etè, letó, llet, lletó, llocot, llot, lot, ocellet, ocelot, octet, ocult, oleoducte, tec, tel, tell, tellol, teló, tet, tètol, teu, teutó, toc, toll, tol·le-tol·le, tolú, toluè, tot, tou, tuc, tudell, tudó, tul, tut, tutú, ullet, ullot

Paraulògic del 15 d'abril
Lletres: v + acirsu
Paraules (77, llargada mitjana de 5.2):
assuavir, avar o àvar, avara o àvara, avarar, avarca, avaria, avariar, avarícia, avi, àvia, aviar, aviari, aviària, aviciar, avís, avisar, avivar, avui, cava, cavar, caviar, círvia, cívic, cívica, cursiva, iva, savi, sàvia, vaca, vacar, vacària, vacassa, vaccí, vacu, vàcua, vair, vaira, var, vara o varà, varar, vari, vària, variar, variu, varva, vas, vasa, vau, via, viacrucis, viar, viari, viària, vicari, vicaria o vicària, vici, viciar, vira, virar, virasi, víric, vírica, virus, vis, vis-a-vis, visar, visc, visca, visir, visiu, visiva, visura, visurar, viu, viu-viu, viva, vivari

Paraulògic del 16 d'abril
Lletres: p + acimno
Paraules (109, llargada mitjana de 5.2):
acàpnia, anap, apa, api, apiàcia, àpoca, apocinàcia, camp, campa, campana, campió, campiona, cap, capa, capció, capimoca, capó, capoc, cop, copa, còpia, copió, copó, en pac de, impacció, impanació, impia, inòpia, macip, mapa, miop, miopia, naip, nap, napa, nàpia, nipó, nipona, ocapi, opac, opaca, opció, opi, opiaci, opiàcia, opianina, opim, opima, opínic, opinió, opiòman, opiòmana, opiomania, opopònac, paca, pacana, pacció, pai-pai, paia, paio, pam, pampa, pampana, pana, panamà, panconia, pànic, panna, paó, paona, pap, papa o papà, papaia, papaïna, papió, pia, pian, piano, pic, pica, pica-pica, picamà, pícnic, pícnica, picó, picona, pim-pam, pinàcia, pinc, pinna, pió, pioc, pioca, pipa, pipí, poàcia, poc, poca, poció, poinciana, pom, poma, pomaci, pomàcia, pompa, pompó, poni, pop, popa

Paraulògic del 17 d'abril
Lletres: e + aclotx
Paraules (118, llargada mitjana de 5.1):
acetal, acetat, acte, alcea, alè, aleta, aletó, al·lè, al·lel, allet, àloe, altea, altell, atea, atleta, calé o calè, calet, callet, catecol, catet, catxel, catxeta, cec, cecal, cel, celat, cell, cella o cel·la, celta, clatell, clatellot, clec, cleca, cleta, cletxa, clotell, clotet, clotxeta, còclea, còctel, coet, colet, coleta, coletxó, col·lecta, coltell, cotxe, cotxet, eco, ecotò, ela, eleata, electa, electe, elet, ell, ella, elxà, eocè, eta o età, etè, exacta, exacte, exaltat, èxeat, exó, lacetà, làtex, leo, letal, letó, llec, llécol, lleó, llet, lletó, lletxa, oceà, ocel, ocell, ocella, ocel·lat, ocellet, ocelot, octet, oleat, tacaé, tacte, talec, taleca, tec, teca, tecal, tecla, teclat, tel, tela, teletext, tèlex, tell, tella, tellol, teló, tet, teta, tètol, tex, texà, text, toaleta, tol·le-tol·le, txec, txeca, txetxè, xalet, xec, xeol, xocolate