#paraulògic 20 d’abril

PARAULES: 75, PUNTS: 430
TUTIS: 2 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 1 4 0 0 1 0 8
c 0 1 4 1 1 1 2 0 10
e 0 0 0 0 2 1 0 1 4
p 0 0 2 0 2 2 2 1 9
r 0 2 1 1 3 3 0 0 10
s 0 1 2 3 1 0 0 0 7
v 4 6 9 7 1 0 0 0 27
Σ 4 12 19 16 10 7 5 2 75
Prefixos de dues lletres:
as-1 av-7
ca-5 ce-5
es-4
pa-3 pe-4 pr-2
ra-1 re-9
se-7
va-10 ve-17

Prefix freqüent de tres lletres:
ves-9

Sufix freqüent de tres lletres:
rar-8

Hi ha 2 tutis de 9 lletres

Subconjunts:
aceprsv-2 acersv-2 acerv-4 acev-2
acrv-3 acsv-1 acv-2 aeprsv-6
aeprv-1 aepsv-2 aersv-15 aerv-7
aesv-3 aprv-1 arv-7 asv-2
cersv-1 cerv-1 cesv-1 eprsv-4
eprv-1 ersv-5 erv-1 esv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: magnífic, magnífica
Palíndroms: agà, gag
Quadrats: ning-ning

Per definicions, veure 'Sobre les dades'