#paraulògic 21 d’abril

PARAULES: 102, PUNTS: 606
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
a 0 3 2 7 1 4 1 1 1 0 1 21
b 4 10 11 18 14 6 2 2 0 0 0 67
c 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
r 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
t 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 7
Σ 4 14 16 29 19 12 3 3 1 0 1 102
Prefixos de dues lletres:
ab-11 ac-3 ad-1 ar-5 at-1
ba-57 br-10
ca-5
na-1
ra-1
ta-7

Prefix freqüent de tres lletres:
bar-28

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-17

Hi ha 1 tuti de 13 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ab-1 abc-4 abcd-2 abcdn-1
abcdnr-4 abcdnrt-1 abcdr-3 abcdt-1
abcn-3 abcnr-7 abcnrt-1 abcnt-2
abcr-9 abcrt-2 abct-2 abd-2
abdn-3 abdnr-9 abdnrt-2 abdnt-1
abdr-7 abdrt-1 abn-3 abnr-4
abnrt-2 abnt-2 abr-10 abrt-8
abt-5

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: capvespre, parasceve

Per definicions, veure 'Sobre les dades'