#paraulògic 22 d’abril

PARAULES: 124, PUNTS: 557
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
b 5 6 4 3 2 1 1 22
c 3 6 6 7 6 2 0 30
e 5 4 2 1 1 0 0 13
i 0 1 1 1 0 0 1 4
l 1 3 3 3 2 3 0 15
r 4 3 9 5 1 2 0 24
s 3 3 3 3 3 0 1 16
Σ 21 26 28 23 15 8 3 124
Prefixos de dues lletres:
be-12 bi-3 bl-3 br-4
ce-18 ci-6 cl-1 cr-5
eb-1 ec-2 el-4 er-3 es-3
ib-2 il-1 ir-1
le-4 li-3 ll-8
re-18 ri-6
se-13 si-3

Prefix freqüent de tres lletres:
cer-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ell-12

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 6 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 2 de 8 lletres

Subconjunts:
bce-1 bceil-2 bceilr-2 bceilrs-1
bceils-1 bceir-2 bceis-1 bcel-1
bcelr-2 bcer-4 be-1 bei-1
beil-1 beilr-10 beilrs-2 beils-3
beir-6 beirs-1 beis-1 bel-3
belr-5 ber-4 bers-1 bes-1
ce-1 cei-1 ceil-2 ceilr-1
ceilrs-2 ceils-2 ceir-5 ceirs-3
ceis-1 cel-4 celr-5 cels-1
cer-6 cers-2 ces-2 eil-1
eilr-2 eilrs-2 eils-6 eir-1
eirs-1 eis-1 el-1 elr-2
elrs-3 els-2 er-2 ers-4
es-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: abracadabrant
Quadrats: baba, barbar o bàrbar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'