#paraulògic 23 d’abril

PARAULES: 183, PUNTS: 852
TUTIS: 2 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 5 9 3 9 5 1 33
g 5 7 12 9 6 2 1 42
o 4 8 4 3 0 1 0 20
r 3 4 6 4 2 0 0 19
s 3 6 6 4 4 1 2 26
t 4 13 11 8 4 2 0 42
z 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 21 43 48 31 25 11 4 183
Prefixos de dues lletres:
ag-11 ao-1 ar-7 as-4 at-5 az-5
ga-16 go-15 gr-11
or-9 os-10 oz-1
ra-3 ro-16
sa-4 so-22
ta-10 to-23 tr-9
zo-1

Prefix freqüent de tres lletres:
tor-13

Sufix freqüent de tres lletres:
osa-17

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 7 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 1 de 5 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
ago-2 agor-11 agors-10 agorst-6
agorstz-2 agort-10 agos-6 agost-5
agot-4 agotz-1 aor-4 aors-17
aorst-21 aorstz-2 aort-16 aos-5
aost-7 aostz-2 aot-3 aotz-2
aoz-1 gor-4 gors-4 gorst-1
gos-1 gost-1 got-1 gotz-1
or-1 ors-5 orst-6 ort-12
os-2 ost-4 ot-1 oz-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: llibresc
Palíndroms: cec, recer, ses
Quadrats: bebè, berber, beri-beri, erer, leri-leri, rere

Per definicions, veure 'Sobre les dades'