#paraulògic 24 d’abril

PARAULES: 104, PUNTS: 700
TUTIS: 7 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
d 4 6 8 14 10 3 3 1 1 1 51
e 0 1 1 2 0 5 3 0 0 0 12
i 0 2 3 2 0 1 2 0 0 0 10
n 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
r 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 6
s 0 0 2 4 3 1 1 0 0 0 11
t 0 2 1 4 3 2 1 0 0 0 13
Σ 4 11 18 28 17 13 10 1 1 1 104
Prefixos de dues lletres:
de-26 di-21 dr-4
ed-1 ei-1 en-8 es-2
in-8 ir-1 is-1
ni-1
re-6
se-4 si-7
te-7 ti-3 tr-3

Prefix freqüent de tres lletres:
des-16

Sufixos freqüents de tres lletres:
dir-8 dre-8

Hi ha 7 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 3 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres
- 1 de 12 lletres

Subconjunts:
dei-1 dein-1 deinr-4 deinrs-4
deinrst-7 deinrt-14 deins-2 deinst-1
deint-2 deir-3 deirs-6 deirst-4
deirt-3 deis-2 deist-5 deit-3
den-1 denr-3 denrs-2 denrst-2
denrt-5 dens-1 denst-1 dent-1
ders-2 derst-4 dert-2 des-2
dest-1 din-2 dinr-1 dins-1
dinst-3 dint-2 dir-2 dis-1
dist-2 dit-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: gatzarós, gatzarosa
Palíndroms: oró, ossó, ozó, rossor, rotor, sorrós, tot

Per definicions, veure 'Sobre les dades'