#paraulògic 26 d’abril

PARAULES: 78, PUNTS: 445
TUTIS: 4 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 14 15 Σ
e 2 4 1 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 14
g 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
i 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11
l 0 4 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 12
m 1 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
n 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
t 7 3 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19
Σ 14 15 11 16 5 5 2 3 2 2 2 0 1 78
Prefixos de dues lletres:
el-3 em-2 en-4 et-5
ge-6 gi-1
il-1 im-2 in-7 it-1
le-3 li-5 ll-4
me-7 mi-4
ne-3 ni-1
te-9 ti-10

Prefixos freqüents de tres lletres:
met-5 tit-5

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-25

Hi ha 4 tutis:
- 1 de 10 lletres
- 1 de 12 lletres
- 1 de 13 lletres
- 1 de 15 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
egilmnt-4 egilmt-2 egilnt-5 egilt-1
egimt-1 egint-2 eglt-1 egmnt-1
egmt-1 egnt-2 egt-1 eilmnt-2
eilmt-2 eilnt-2 eilt-4 eimnt-6
eimt-3 eint-2 eit-3 elmnt-1
elmt-1 elnt-2 elt-4 emnt-3
emt-2 ent-2 et-2 gilnt-1
gilt-1 gimnt-1 git-1 ilmt-2
ilt-3 imnt-1 imt-1 int-2
it-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: monomàquia, quòniam
Palíndroms: mínim, nan, nin, non-non, nun
Quadrats: nana, non-non

Per definicions, veure 'Sobre les dades'