#paraulògic 27 d’abril

PARAULES: 76, PUNTS: 302
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
a 2 3 4 7 1 0 17
f 2 4 2 1 3 2 14
g 2 6 5 2 0 0 15
i 2 1 0 0 0 0 3
t 3 6 4 1 1 0 15
u 0 0 0 0 0 0 0
v 3 3 1 2 1 2 12
Σ 14 23 16 13 6 4 76
Prefixos de dues lletres:
af-5 ag-4 ai-3 au-1 av-4
fa-6 fi-5 fu-3
ga-7 gi-4 gu-4
ia-2 iv-1
ta-4 ti-6 tu-5
va-3 vi-7 vu-2

Prefix freqüent de tres lletres:
gai-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ita-8

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
afgi-3 afgit-3 afgituv-1 afi-2
afit-9 afitu-2 agi-4 agit-7
agitu-7 agituv-1 agitv-3 agiu-2
agiv-1 ai-3 ait-3 aitu-1
aituv-2 aitv-2 aiuv-1 aiv-5
fgitu-1 fit-1 git-1 gitu-1
it-3 itu-3 ituv-1 itv-1
iuv-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: enlletgiment, gentilment, intel·ligentment, negligentment
Palíndroms: etè, tet, tit, titit
Quadrats: tití

Per definicions, veure 'Sobre les dades'