#paraulògic 28 d’abril

PARAULES: 46, PUNTS: 231
TUTIS: 2 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
b 2 2 0 2 2 0 0 0 0 8
d 1 1 2 0 2 2 1 0 0 9
e 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5
f 2 2 5 2 2 0 0 0 0 13
i 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5
l 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
n 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 9 9 9 5 8 3 2 0 1 46
Prefixos de dues lletres:
bd-1 be-2 bi-3 bl-2
de-7 di-2
ed-1 ef-1 el-3
fe-6 fi-6 fl-1
id-1 il-1 in-3
li-3 ll-2
ni-1

Prefix freqüent de tres lletres:
del-5

Sufix freqüent de tres lletres:
ble-9

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 9 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Subconjunts:
bdefiln-2 bdeil-4 bdeiln-2 bdel-1
befil-2 befiln-2 befl-1 beil-1
bel-3 bil-2 defil-5 defiln-3
deil-2 del-1 dfil-1 dil-2
efil-1 efiln-2 efl-2 eil-1
eiln-1 el-1 fil-2 il-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: fugitiva
Palíndroms: iai, tit, titit
Quadrats: ai-ai, iaia, tití, viu-viu

Per definicions, veure 'Sobre les dades'