#paraulògic 1 de maig

PARAULES: 111, PUNTS: 578
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
e 4 3 7 5 1 2 1 1 1 0 0 25
f 3 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 11
i 1 1 1 5 1 1 2 0 1 1 1 15
m 3 2 2 3 2 0 2 0 0 0 0 14
n 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
s 3 4 9 4 2 1 2 1 0 0 0 26
t 4 3 3 5 1 2 0 0 0 0 0 18
Σ 20 13 24 25 7 8 8 2 2 1 1 111
Prefixos de dues lletres:
ef-1 ei-2 em-3 en-7 es-8 et-4
fe-9 fi-2
ie-2 im-3 in-8 is-1 it-1
me-10 mi-4
ne-2
se-19 si-7
te-14 ti-2 tm-1 ts-1

Prefix freqüent de tres lletres:
sen-7

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-19

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 5 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
efimn-1 efimns-1 efimnst-1 efimnt-2
efimst-2 efins-1 efinst-1 efint-1
efis-1 efist-1 efm-1 efns-1
efnt-1 efs-1 eft-2 eimns-4
eimnst-4 eimnt-6 eims-7 eimst-7
eimt-3 ein-1 eins-2 einst-11
eint-2 eis-1 eist-4 eit-3
em-1 emns-2 emnst-3 emnt-3
ems-4 emt-2 en-1 ens-4
enst-4 ent-2 es-1 est-9
et-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: acceptació, apetició, apoteci, apoteòtic, apoteòtica, ectòpia, ectòpica, etiòpica, poètica
Palíndroms: coc, pop, tot
Quadrats: coco o cocó, io-io, oioi, poti-poti

Per definicions, veure 'Sobre les dades'