#paraulògic 2 de maig

PARAULES: 92, PUNTS: 466
TUTIS: 2 (1 de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 4 5 5 4 3 1 0 0 0 0 22
i 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
l 0 1 3 2 2 3 0 0 0 0 11
n 3 12 8 7 2 1 0 0 0 0 33
o 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
v 0 2 2 4 2 4 1 2 0 1 18
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 8 23 19 19 10 9 1 2 0 1 92
Prefixos de dues lletres:
ai-1 al-5 an-15 ay-1
in-1 io-2
la-1 li-4 ll-5 lo-1
na-8 ni-12 no-9 ny-4
ol-2 on-1 ov-2
va-7 vi-9 vo-2

Prefix freqüent de tres lletres:
any-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-14

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ailn-7 ailno-4 ailnov-7 ailnovy-2
ailnoy-2 ailnv-8 ailnvy-1 ailny-2
ain-5 aino-5 ainov-2 ainv-1
ainvy-1 ainy-3 aln-4 alno-2
alnov-3 alnoy-1 alnv-2 alny-1
an-2 ano-5 anov-3 anoy-2
anv-1 any-2 ilno-2 ilnovy-1
ilnoy-1 ilnv-1 in-1 ino-4
inov-2 inv-1 no-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: infinitèsim
Palíndroms: etè, mem, nen, senès, ses, tet
Quadrats: fet-fet, tse-tse

Per definicions, veure 'Sobre les dades'