#paraulògic 5 de maig

PARAULES: 160, PUNTS: 1111
TUTIS: 13 (1 de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 3 2 5 4 2 2 1 0 19
d 0 0 0 3 2 1 3 2 0 11
e 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5
l 0 1 2 4 3 4 3 0 0 17
o 0 1 2 3 2 1 0 0 0 9
r 0 3 1 3 4 6 4 2 1 24
v 5 9 22 17 10 9 3 0 0 75
Σ 5 18 29 36 26 24 16 5 1 160
Prefixos de dues lletres:
ad-2 al-4 ar-2 av-11
da-4 de-4 do-3
el-4 ev-1
la-4 ll-13
or-2 ov-7
ra-2 re-15 ro-7
va-20 ve-40 vo-15

Prefix freqüent de tres lletres:
ver-22

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-19

Hi ha 13 tutis:
- 1 de perfecte
- 5 de 8 lletres
- 4 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres

Subconjunts:
adelorv-13 adelov-4 adelrv-6 adelv-4
adeorv-5 aderv-7 adev-1 adlorv-8
adlov-2 adlrv-2 adlv-3 adorv-3
adov-1 adrv-2 aelorv-12 aelov-3
aelrv-10 aelv-3 aeorv-1 aerv-7
alorv-11 alov-4 alrv-7 alv-6
aorv-3 arv-7 delorv-2 delv-1
deorv-2 derv-2 elorv-8 elov-2
elrv-2 elv-2 eorv-2 erv-1
lov-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: autoimmunitat, autònim, autonomia, nominatiu, tautònim
Palíndroms: nun, tut
Quadrats: tau-tau, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'