#paraulògic 6 de maig

PARAULES: 89, PUNTS: 475
TUTIS: 2 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
b 1 1 4 2 1 2 0 0 0 0 11
d 1 1 3 2 3 0 2 0 0 0 12
e 2 3 3 4 0 1 0 0 0 0 13
g 1 1 5 4 2 0 0 0 0 0 13
i 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4
l 0 1 3 3 2 2 0 0 0 0 11
r 3 5 10 2 0 4 0 1 0 0 25
Σ 8 13 29 18 8 9 2 1 0 1 89
Prefixos de dues lletres:
be-5 bl-1 br-5
de-5 di-6 dr-1
eb-1 ed-1 eg-1 ei-1 el-3 er-6
ge-5 gi-4 gl-1 gr-3
ib-1 il-1 ir-2
le-1 li-2 ll-8
re-20 ri-5

Prefixos freqüents de tres lletres:
lli-5 reb-5 reg-5

Sufix freqüent de tres lletres:
gir-9

Hi ha 2 tutis de 9 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 2 de 8 lletres

Subconjunts:
bdegilr-2 bdegir-1 bdeilr-1 bdeir-1
begilr-5 begr-2 beilr-10 beir-6
belr-5 ber-4 bilr-1 bir-1
degir-1 deglr-1 degr-1 deilr-5
deir-3 delr-2 dgilr-1 dgir-2
dilr-1 dir-2 egilr-5 egir-8
eglr-3 egr-3 eilr-2 eir-1
elr-2 er-2 gilr-1 gir-1
ilr-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: elevador, elevadora, llevador, llevadora, rellevador, rellevadora, revelador, reveladora, revolada, valedor, valedora, verderola, verolada

Per definicions, veure 'Sobre les dades'