Setmana 16

DADES DE LA SETMANA 16 DE 2022 

Paraula més llarga (13 lletres): abracadabrant

Llargada mitjana: 5.6 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 105.7 

Paraulògic del 18 d'abril
Lletres: u + abdgor
Paraules (98, llargada mitjana de 5.6):
abura, aguar, aguda, arboradura, ardu, àrdua, arruar-se, arruga, arrugar, àugur, augurar, aura, aurada, auró, aurora, babau, babaua, badadura, bagauda, barbuda, barruda, bau, baud, bordura, borradura, borruda, borur, bou, bouada, brau, brodadura, brou, bru, bruga, bua, bub-bub, buba, bubó, buda, bugada, burda, burg, buró, burra, burrada, burro, dau, daurada, daurador, dauradora, dauradura, daurar, druda, duar, duo, dur, dura, durada, durador, duradora, durar, duro, garruda, gaubar-se, gódua, gouda, graduada, graduador, graduadora, graduar, grau, grua, gruada, gruar, gúa, guarà, guarda, guarda-roba, guardador, guardadora, guardar, guardó, gur, guru, obradura, oradura, ouada, rau-rau, rou, rouró, rua o ruà, rubor, ruda, ruga, ugó, urbà, urdú, urubú

Paraulògic del 19 d'abril
Lletres: g + acfimn
Paraules (54, llargada mitjana de 5.3):
afàgia, agà, àgam, agama o àgama, agamí, agàmia, amiga, angina, cigni, cígnia, fagàcia, fagina, faig, fang, fanga, figa, gafa, gag, gai, gaia, gaig, gam, gamma, gana, ganga, giga, gimcana, gímnic, gímnica, gin, igni, ígnia, mag, maga, magí, màgia, màgic, màgica, magma, magna, magnànim, magnànima, magnífic, magnífica, maig, mangànic, mangànica, manganina, màniga, mig, nagana, ngai, ning-nang, ning-ning

Paraulògic del 20 d'abril
Lletres: v + aceprs
Paraules (75, llargada mitjana de 5.9):
asseverar, avar o àvar, avara o àvara, avarar, avarca, averar, avés, avesar, capvespre, cava, cavar, càvea, càvec, cerva, cerver, cervesa, cerveser, cervesera, esparver, esparverar, esvarar, esverar, parasceve, parva, pavès, persever, perseverar, pervers, perversa, preservar, prevere, rave, recavar, rerevera, reserva, reservar, reva, revers, revés, revessa, revessar, serva, servar, server, servera, seva, sever o sèver, severa, vaca, vacar, vacassa, var, vara o varà, varar, varec, varva, vas, vasa, vecera, ver, vera, verera, verpa, verra, vers, versar, ves, vesar, vesc, vespa, vesper, vespra, vespre, vessa, vessar

Paraulògic del 21 d'abril
Lletres: b + acdnrt
Paraules (102, llargada mitjana de 6.2):
àbac, abacà, abadanar, abarrancar, abarta, abat, abracadabra, abracadabrant, abrandada, abrandar, abrandat, acabada, acabar, acabat, adarb, àrab, araban, arbrar, arbrat, arrabà, atabacar, baba, bac, baca, bacada, bacanard, bacanarda, bacant, bacarà, bada, badada, badana, badar, ban, banana, banat, banc, banca, bancada, bancar, banda, bandada, bandarra, bandarrada, bandat, bar, baraca, barana, barandat, barat, barata, baratar, barb, barba, barbacana, barbada, barbar o bàrbar, bàrbara, barbat, barca, barcada, bard, barda, bardana, barn, barra, barraca, barracar, barrada, barranc, barrancada, barrar, barrat, bat, bata o batà, batan, batanar, batata, brabant, brac, bran, branc, branca, brancada, brancar, branda, brandada, brandar, cabana, cabra, cabrada, càntabra, carcabà, nabab, rabada o rabadà, taba, tabac o tàbac, tabacada, tabacar, tabanc, tabard, tabarra

Paraulògic del 22 d'abril
Lletres: e + bcilrs
Paraules (124, llargada mitjana de 5.2):
bebè, bec, bei, bel, bell, bèl·lic, berber, beri-beri, beribèric, beril, beril·li, bes, bicicle, bisbe, bisell, ble, blec, bleir, brec, brell, bres, brie, cec, cel, cèlebre, cèlic, cell, celler, cellerer, cer, cerber, cerc, cercle, cerebel, cerer, ceri, cèric, cerrell, cescle, cesi, cicle, circell, cirer, cirerer, cirier, cisell, clec, crec, creïble, cresílic, cribel, crisè, ebri, eci, ecs, elis, elisi, ell, els, erb, erbi, erer, esbiec, escirre, ésser, iber, ibèric, il·lès, irrisible, leri-leri, les, lesbi, lèsbic, libel, líber, lies, llebre, llebrer, llec, llei, llibre, llibrell, llibrer, llibresc, rebé, rebec, rebel, reble, reblir, rebre, rebrec, rec, recel, recer, recés, rei, rel, relé, relisser, rere, res, ressec, ribell, ribeller, riber, riell, riscle, risible, sebel·lí, sec, seller, ser, serbi, serè, sèric, sèrie, serrell, serreller, serrill, ses, sèssil, silè, sílice, sisè

Paraulògic del 23 d'abril
Lletres: o + agrstz
Paraules (183, llargada mitjana de 5.2):
agarrotar, àgora, agosarat, agost, agostar, agrassó, agrassot, agró, agror, agrós, agrosa, aorta, argó, argot, arrogar-se, arròs, arrosar, arrossar, artó, assot, assotar, astor, astorar, atorgar, atot, atrossar, atzarós, atzarosa, azo, azot, azotat, azotós, azotosa, gaó, garagot, gargot, garota, garró, garrot, garrotar, gasó, gasós, gasosa, gassó, gató, gatosa, gatosar, gatzarós, gatzarosa, goa, gorg, gorga, gorgorà, gorra, gos, gosar, gosat, gossa, got, gota, gotós, gotosa, gotza, gotzo, graó, grassor, gro, grog, groga, grogor, grogós, grogosa, gros, grossa, grossor, ora, orar, orat, oró, oros, orsa, orsar, orto, ortosa, osa, ossa, ossat, ossó, ossós, ossosa, osta, ostaga, ostra, ostrogot, ozó, raó, raor, rasora, roassa, ros, rosa, rosar, rosassa, rosat, rossa, rossor, rost, rosta, rostar, rostrat, rot, rota, rotar, rotor, saó, saragossà, saros, sarró, soga, sogar, sogra, sograstra, sor, sora, sorgo, sororat, sorra, sorrar, sorrós, sorrosa, sort, sortat, sortós, sortosa, sosa, sostrar, sot, sota, sotragar, sots, tagarot, tararot, taro, tarós, tarosa, tarot, tarota, tarró, tassó, tato, toga, togat, tor, tora, toro, torr, torrar, torrassa, torrat, torró, tors, tort, torta, tortó, tórtora, tos, tosa, tossa, tossar, tost, tostorro, tot, tota, trago, trasto, tro, tros, trossa, trossar, trot, trotar, trotó, zoo

Paraulògic del 24 d'abril
Lletres: d + einrst
Paraules (104, llargada mitjana de 6.3):
al dedins de, deisi, dener, denerit, denier, dens, dent, derris, des, desdir, desè, desener, desentendre's, desentristir, desert, desésser, desinterès, desistir, desnerit, desset o dèsset, destí, destre, destrer, destret, detenir, detrit, diè, diedre o díedre, dièresi, diesi, dindi, diner, dineret, dins, dintre, dir, disert, dissentir, disset, dissetè, dissident, distendre, distès, distint, distret, dit, ditet, dren, dret, dreter, dries, edèn, èider, endins, endintre, endret, enrederir, entendre, entendrir, entredir, entredit, estendre, estrident, indè, indi, indistint, indret, indri, inèdit, intendent, interdir, iridi, isidi, nítid, redir, rèdit, render, rendir, resident, residir, sedent, seder, sender, senderi, sideri, siderit, sindèresi, sirènid, sirènids, sítid, sítids, tedi, teid, teids, tender o tènder, tendir, tendre, tendrer, tindre, tintínid, tintínids, trident, tridentí, triedre o tríedre