#paraulògic 7 de maig

PARAULES: 133, PUNTS: 741
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 5 4 8 3 2 2 0 1 26
c 1 1 3 6 6 2 3 2 0 24
i 0 0 0 3 3 3 0 0 0 9
l 1 3 6 6 2 2 1 0 0 21
t 8 9 6 9 4 1 0 2 0 39
v 1 1 1 6 1 1 3 0 0 14
z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 12 19 20 38 19 11 9 4 1 133
Prefixos de dues lletres:
ac-4 ai-2 al-9 at-10 av-1
ca-14 ci-7 cl-3
il-6 it-3
la-12 li-6 ll-3
ta-27 ti-12
va-2 vi-12

Prefix freqüent de tres lletres:
tal-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ica-15

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
acilt-29 aciltv-5 aciltvz-1 acit-16
acitv-10 acitz-1 aclt-7 acltv-1
act-7 ailt-13 ailtv-8 ait-3
aitv-2 alt-12 altv-1 altz-1
at-2 atv-1 cilt-5 cit-1
ilt-3 it-3 itv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: digerible, dirigible
Quadrats: berber, beri-beri, erer, leri-leri, rere

Per definicions, veure 'Sobre les dades'