#paraulògic 8 de maig

PARAULES: 125, PUNTS: 582
TUTIS: 3 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 2 2 5 3 1 0 0 0 0 13
c 3 4 5 7 4 1 0 0 0 24
e 5 4 8 7 4 2 1 0 0 31
l 2 4 2 1 0 1 1 0 0 11
p 6 5 10 5 4 1 0 0 1 32
s 3 4 5 2 0 0 0 0 0 14
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 21 23 35 25 13 5 2 0 1 125
Prefixos de dues lletres:
ac-2 al-5 ap-1 as-4 au-1
ca-8 ce-9 cl-5 cu-2
ec-2 el-6 es-23
la-1 le-3 ll-6 lu-1
pa-6 pe-19 pl-4 ps-1 pu-2
sa-2 se-8 su-4

Prefix freqüent de tres lletres:
esc-15

Sufixos freqüents de tres lletres:
ell-10 lla-10

Hi ha 3 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
acel-5 acelp-5 acelps-3 acelpsu-3
acels-10 acelsu-2 acelu-3 aceps-2
acepsu-1 aces-8 acesu-2 ael-5
aelp-10 aelps-11 aelpsu-1 aelpu-2
aels-2 aelsu-2 aep-1 aeps-3
aes-2 aesu-1 ce-1 cel-4
celp-3 celpsu-1 cels-1 celsu-1
celu-1 cep-2 cepu-2 ces-2
cesu-2 ceu-1 el-1 elp-3
elps-1 elpu-1 els-2 elsu-1
elu-3 eps-3 epsu-1 epu-1
es-1 esu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: civilitzat
Palíndroms: tacat, tallat, tat, tit, titit
Quadrats: tatà, tití

Per definicions, veure 'Sobre les dades'