#paraulògic 10 de maig

PARAULES: 53, PUNTS: 212
TUTIS: 1 de perfecte

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 6 5 4 4 2 1 0 22
e 4 2 1 0 2 1 0 10
h 0 0 0 0 0 0 0 0
i 1 0 0 0 0 0 0 1
o 2 0 1 0 1 0 0 4
s 4 3 2 4 0 1 2 16
u 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 17 10 8 8 5 3 2 53
Prefixos de dues lletres:
ce-3 co-13 cu-6
ec-5 eo-1 es-4
ic-1
oc-3 os-1
se-3 si-2 so-3 su-8

Prefix freqüent de tres lletres:
suc-7

Sufix freqüent de tres lletres:
sio-6

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ce-1 cehios-1 cehiosu-1 cei-1
ceio-1 ceios-4 ceiosu-1 ceis-1
ceisu-1 ceo-2 ceos-2 ceosu-1
ces-2 cesu-2 ceu-1 cio-4
cios-6 ciosu-1 cis-2 cisu-1
ciu-1 co-2 cos-6 cosu-3
cou-1 csu-3 cu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: carxofer, carxofera
Palíndroms: refer
Quadrats: fofo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'