#paraulògic 11 de maig

PARAULES: 73, PUNTS: 419
TUTIS: 3 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 1 1 5 3 0 0 2 0 0 0 12
c 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
e 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
g 6 4 9 5 4 0 0 0 0 0 28
m 1 1 5 4 4 2 2 1 0 0 20
n 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
t 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
Σ 8 8 22 13 11 4 4 2 0 1 73
Prefixos de dues lletres:
ag-9 am-2 an-1
ca-2 ce-2
eg-1 em-1 en-1
ga-12 ge-15 gn-1
ma-17 me-3
na-1 ne-2
ta-3

Prefix freqüent de tres lletres:
mag-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-12

Hi ha 3 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
aceg-1 acegmn-2 acegmnt-3 acegmt-1
acgt-1 aeg-1 aegm-2 aegmn-3
aegmnt-11 aegmt-3 aegn-1 aegnt-9
aegt-2 ag-2 agm-7 agmn-1
agmnt-2 agmt-2 agn-3 agnt-5
agt-3 ceg-1 cegm-1 egmnt-1
egmt-1 egn-1 egnt-2 egt-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: cohesiu
Palíndroms: cec, coc, cuc
Quadrats: coco o cocó, cuscús

Per definicions, veure 'Sobre les dades'