Setmana 18

DADES DE LA SETMANA 18 DE 2022 

Paraula més llarga (13 lletres): autoimmunitat

Llargada mitjana: 5.7 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 104.1 

Paraulògic del 2 de maig
Lletres: n + ailovy
Paraules (92, llargada mitjana de 5.5):
ain, alana, alanina, alna, aloïna, alvina, anal, aní, anilina, anió, annona, anoa, anoll, any, anyal, anyí, anyil, anyina, anyívol, anyívola, anyol, ayn, ínia, ioni, ionona, lanolina, liana, linalol, línia, linina, llana, llinya, llinyol, llinyola, llivanya, lona, naia, nan, nana, nano, naval, navalla, navalló, navili, nial, niala, niló, nin, nina, nino o ninó, ninoi, ninoia, ninona, nival, nivi, nívia, noi, noia, noli, non-non, nona o nonà, nova, noval, novia, novii, nyanyo, nyinya, nyinyola, nyonya, oliana, olivina, ona, ovina, ovni, vainilla, valina, valona, vana, vanil·lina, vano, vànova, vilana, vilania, vilanoví, vilanovina, vil·lanovià, vil·lanoviana, vinil, vinya, vinyòvol, voliaina, voliana

Paraulògic del 3 de maig
Lletres: b + egilmo
Paraules (53, llargada mitjana de 5.2):
bebè, begoleig, bei, bel, bell, bemoll, bibliòleg, bilió, bill, billó, bimbell, biòleg, ble, blog, bloom, bobò, bogo, bogomil, boig, bol, bolei, bolig, boll, bolló, boló, bombeig, bombí, bombo o bombó, bombolleig, boom, elegible, embó, èmbol, gibelí, gibel·lí, gibó, gobi, illegible o il·legible, immòbil, immoble, libel, libi, limbe, llebeig, llegible, llobí, lobel, mòbil, moble, obi, oboè, òbol, oïble

Paraulògic del 4 de maig
Lletres: u + aimnot
Paraules (77, llargada mitjana de 5.6):
ainu, amatiu, amunt, auto, autoimmunitat, autòmat, autònim, autònom, autònoma, autonomia, autotomia, autunita, imitatiu, immunitat, immutatiu, intuïtiu, inuit, iuan, mamut, matuta, matutí, matutina, mau, mínimum, minut, minuta, minutant, motiu, motonau, munió, munt, munta o muntà, muntana, muntant, muntó, muó, mut, mutant, mutu, mútua, mutuant, natiu, nau, nauta, ninou, niu, nominatiu, nou, nounat, nua, numantí, numantina, nun, nuu, ouat, tatú, tau, tau-tau, tauó, taüt, tautònim, tinamú, tou, tuia, tuït, tuïtiu, tut, tuta, tuti, tutú, una, unanimitat, unió, unitat, unitiu, unt, untó

Paraulògic del 5 de maig
Lletres: v + adelor
Paraules (160, llargada mitjana de 6.4):
adovellada, adverar, allevar, alvèol, alveolada, alveolar, arrova, arvella, aval, avalador, avaladora, avalar, avall, avar o àvar, avara o àvara, avarada, avarar, averar, àvol, davall, davallada, davallador, davallar, devora, devorador, devoradora, devorar, dorval, dovella, dovellada, elevada, elevador, elevadora, elevar, évol, larva, larvada, larval, lava, llavador, llavadora, llavar, llavor, llavora, llavorar, llavorer, llavorera, lleva, llevada, llevador, llevadora, llevar, oroval, orval, ovada, oval, ovalada, ovalar, ovella, oveller, ovellera, raval, rave, rellevada, rellevador, rellevadora, rellevar, rerevera, reva, revalorar, revelador, reveladora, revelar, revell, rèvola, revolada, revolar, revòlver, rova, rovalla, rovell, rovellar, rovelló, rovellol, rovellola, val, valdre, valedor, valedora, valer, vall, való, valor, valorar, valva, valvada, valvar, var, vara o varà, varada, varador, varadora, varal, varar, varva, veda, vedar, vedell, vedella, vedellada, vedellar, veedor, veedora, vel, vela, velar, veler, velera, vell, vella, vellard, vellarda, velló, ver, vera, verada, veral, verd, verda, verdader, verdadera, verdal, verderol, verderola, verdol, verdor, vereda, vereder, verera, verol, verola, verolada, verolar, verra, verro, vol, volada, volador, voladora, volar, volea, voler, volva, vora o vorà, vorada, voral, vorell, vorellar, vorer, vorera

Paraulògic del 6 de maig
Lletres: r + bdegil
Paraules (89, llargada mitjana de 5.6):
bel·líger, berber, beri-beri, beril, beril·li, bleir, brell, bri, bridge, brie, brill, deler, deliber, delir, deliri, derbi, diedre o díedre, digerible, digerir, dir, dirigible, dirigir, dril, ebri, èdril, egregi, èider, elder, elegir, elidir, erb, erbi, erer, erg, erigible, erigir, gebre, gerber, gerd, gerdell, gerrer, gibrell, gigre, gir, girell, glírid, grell, grier, grill, iber, il·liri, iridi, irreelegible, leri-leri, líber, líder, llebre, llebrer, llegir, llibre, llibrell, llibrer, llir, lliri, rebé, rebel, reble, reblir, rebre, redir, reelegible, reelegir, reerigir, reg, regel, regi, regir, regle, rei, reig, rel, relé, rellegir, rere, ribell, ribeller, riber, riell, rígid

Paraulògic del 7 de maig
Lletres: t + acilvz
Paraules (133, llargada mitjana de 6.0):
aciclicitat, acta, activa, activitat, aïllat, aital, alat, alatzà, alicatat, alt, alta, altaic, altaica, altiva, altivitat, atac, atacat, atàctic, atàctica, atall, atàvic, atàvica, àtic, àtica, atziac, aviat, cacicat, cactàcia, calat o càlat, calcita, calcític, calcítica, callat, calta, cat, català, catalític, catalítica, cavilat, cavitat, ciati, ciàtic, ciàtica, ciliat, cita, civilitat, civilitzat, clavat, clític, clítica, il·lativa, il·lícit, il·licità o il·lícita, il·lita, il·lític, il·lítica, italià, itàlic, itàlica, lacat, lactat, lacti, làctia, làctic, làctica, laïcat, laïcitat, lat, lata, laticlavi, lavativa, lícit, lícita, liliata, liti, lític, lítica, llata, llatí, llit, tac, taca, tacat, tàcit, tàcita, tàctic, tàctica, tacticitat, tàctil, tactilitat, tai, tal, tala, talaia, talc, talí, taliaci, tall, talla, tallat, tal·li, tàl·lic, tàl·lica, tal·lit, tat, tatà, tavà, tia, tic, tic-tac, til, tiliàcia, til·la, til·lita, tit, tita o tità, tití, titit, titlla, valvat, vaticà, viat, viàtic, viciat, vilatà, viltat, vit, vitàcia, vital, vitalici, vitalícia, vitalitat, vivacitat

Paraulògic del 8 de maig
Lletres: e + aclpsu
Paraules (125, llargada mitjana de 5.1):
a palpes, acaule, accés, alcea, alè, àlep, al·lè, al·lel, aplec, ascle, ase, asèpal, asèpala, aucell, calcés, calé o calè, calessa, capel, capell, capella o capellà, casell, casella, cec, cecal, cel, cell, cella o cel·la, cèl·lula, cep, cepell, cescle, classe, clec, cleca, clepsa, clucales, cuell, cupè, ecs, ecu, ela, elapé, ell, ella, els, elul, esca, escac, escacs, escala, escalè, escalpel, escap, escàpula, escapus, escàs, escassa, escassesa, esclau, escua, escull, eslau, espasa, espècul, espell, espès, espessa, espeu, essa, lapse, les, lesa, leu, llec, llepa, llepaculs, llepassa, llesca, lleu, lues, paella, pàlea, palès, palesa, papessa, pec, pel o pèl, pela, pelalla, peleà, pèlec, pell, pella, pellucalles, pelussa, pepa, pes, pesa-sals, pesal, pesca, pescall, peu, peüc, peülla, ple, plec, pleca, plepa, pse, puell, puella, salep, saule, sec, seca o secà, secall, sella, sèpal, ses, seu, seua, succés, suec, sueca o suecà, sueu