#paraulògic 15 de maig

PARAULES: 154, PUNTS: 843
TUTIS: 8 (1 de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
e 0 2 2 0 0 0 0 0 4
f 2 5 10 6 2 1 1 1 28
i 1 1 0 0 0 0 0 1 3
m 3 7 8 6 0 6 1 2 33
o 3 5 2 3 2 2 0 0 17
r 3 0 8 4 3 2 2 0 22
t 5 9 12 9 5 3 2 2 47
Σ 17 29 42 28 12 14 6 6 154
Prefixos de dues lletres:
ef-1 er-3
fe-6 fi-2 fo-19 fr-1
im-1 io-2
me-6 mi-2 mo-25
of-5 oi-2 om-1 or-9
re-14 ri-1 ro-7
te-11 ti-8 to-16 tr-12

Prefix freqüent de tres lletres:
mor-18

Sufix freqüent de tres lletres:
tor-11

Hi ha 8 tutis:
- 1 de perfecte
- 3 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
efimor-2 efimort-8 efior-1 efiort-3
efiot-2 efmor-3 efmort-4 efor-7
efort-9 eimort-3 eior-1 eiort-3
emor-6 emort-15 emot-2 eor-2
eort-13 fimor-2 fimort-2 fiort-5
fiot-2 fmor-2 fmort-1 fo-2
for-2 fort-3 fot-2 imor-3
imort-2 imot-2 io-2 ior-3
iort-4 iot-3 mo-1 mor-6
mort-3 mot-4 or-1 ort-12
ot-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: eumicets, museístic
Palíndroms: cec, etè, mem, ses, tet
Quadrats: tse-tse

Per definicions, veure 'Sobre les dades'