#paraulògic 16 de maig

PARAULES: 96, PUNTS: 428
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 5 4 1 1 0 1 1 15
d 1 1 2 3 4 0 0 0 11
e 1 5 3 3 2 1 1 0 16
g 2 2 2 1 1 0 0 0 8
m 2 1 2 4 0 3 1 0 13
s 4 7 6 5 0 0 0 0 22
t 2 3 3 2 1 0 0 0 11
Σ 14 24 22 19 9 4 3 1 96
Prefixos de dues lletres:
ad-1 am-1 as-10 at-3
da-2 de-9
es-16
ga-5 ge-3
ma-7 me-6
sa-4 se-18
ta-5 te-4 ts-2

Prefix freqüent de tres lletres:
est-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-13

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
adegms-1 adegmst-1 adegs-3 adegst-2
adems-4 ades-5 adest-4 adms-3
ads-1 adst-1 aegms-1 aegmst-2
aegs-1 aegst-4 aems-6 aemst-2
aes-2 aest-14 ags-4 agst-1
ams-5 amst-1 ast-6 dems-2
des-2 dest-1 egs-1 egst-2
ems-4 es-1 est-9

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: fotimer, mirtiforme, mitriforme, mortífer, retiforme, teïforme, teriomorf, triforme
Palíndroms: mom, oró, rotor, tot
Quadrats: fofo, io-io, motmot, oioi

Per definicions, veure 'Sobre les dades'