Setmana 19

DADES DE LA SETMANA 19 DE 2022 

Paraula més llarga (12 lletres): emmanegament

Llargada mitjana: 5.4 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 91.3 

Paraulògic del 9 de maig
Lletres: f + aceorx
Paraules (73, llargada mitjana de 5.0):
aeròfor, afer, aferrar, aforar, caf, cafè, cafre, carxofa, carxofar, carxofer, carxofera, cof, cofa, cofar, cofre, cofrer, cofrera, corfa, correfoc, efa, èfor, en off, far, faraó, fàrfara, faró, farro, fax, fer, fera, feror, ferrar, ferre, ferrer, ferrera, ferro o ferró, ferrocè, foc, foca, focea, fofa, fofo, for, fora o forà, forc, forca, forcar, forcó, forra, forrera, forro, fra, frac, frare, fraró, fre, frec, freó, ofec, orfe, orfeó, rafe, ràfec, refer, referrar, refrec, reòfor, xafar, xàfec, xafó, xef, xofer o xòfer, xofera o xòfera

Paraulògic del 10 de maig
Lletres: c + ehiosu
Paraules (53, llargada mitjana de 4.8):
cec, cesi, cessió, coc, còccic, cocció, coco o cocó, cocou, cohesió, cohesiu, coi, cos, coscó, cosí, cosó, cossi, cuc, cucós, cuïc, cus, cuscús, cuscussó, eci, eco, ecoic, ecs, ecu, eocè, escissió, escó, escocès, escussó, ics, occisió, oci, ociós, osc, sec, secció, secessió, sic, sicosi, soc, soci, socó, suc, succés, successió, successiu, succí, succió, sucós, suec

Paraulògic de l'11 de maig
Lletres: g + acemnt
Paraules (73, llargada mitjana de 5.8):
a la geneta o geneta, agà, àgam, agama o àgama, aganat, àgata, agegantat, agent, agnat o àgnat, àgnata, amagament, amagat, ànega, cagat, camatge, cega, cegament, egea, emmanegament, encegament, gag, gam, gàmeta, gamma, gammat, gana, ganga, ganta, gat, gata, gatet, gatge, gec, gegant, geganta, gema, gemat, gemec, gement, gemma, gemmant, gen, genet, gent, genteta, get, gnetata, mag, maga, magenc, magenca, magenta, magma, magna, magnament, magnat, magne, magnet, mànega, manegament, manegat, manganat, mantega, matagent, mecenatge, menga, metge, nagana, negament, negat, tagmema, tanga, tangent

Paraulògic del 12 de maig
Lletres: j + aerstu
Paraules (59, llargada mitjana de 6.1):
ajaure, ajeure, ajust, ajustar, ajustat, ajut, arjau, assajar, assarjat, assetjar, assuaujar, estatja, estatjar, esterrejar, estretejar, jarret, jas, jàssera, jau, jaure, jejú, jesús, jet, jeure, jueu, jujutsu, jura, jurar, jurat, jussà, just, justa, justar, justejar, justesa, justet, jute, jutjar, jutjat, rajà, rajar, rarejar, rastrejar, ratejar, reajustar, sarja, serrejar, sestejar, surrejar, sutja, tarja, taujà, tejú, terrejar, trastejar, truja, tuejar, tutejar, ujar

Paraulògic del 13 de maig
Lletres: i + acefos
Paraules (129, llargada mitjana de 5.4):
acàcia, accessió, acci, àccia, acció, ací, afàcia, afàsia, afàsic, afàsica, afecció, afí, afició, ai-ai, asafia, ascesi, asci, àscia, assassí, asseifa, associació, cacic, cafís, cai, caiac, cassació, càssia, cesi, cèsia, cessació, cessió, cia, cifosi, cisa, coacció, còccic, còccica, cocció, cofí, còfia, cofoi, cofoia, coi, cosí, cosificació, cossi, cossia, eci, ecoic, ecoica, efesi, efèsia, eficàcia, eia, escissió, escòcia, facció, facciós, facciosa, facècia, faceciós, faceciosa, fàcies, fai, faió, faisà, faisó, fàscia, fàsic, fàsica, feofícia, feofícies, fiasco, fic, ficció, fics, fisc, fisca, físic, física, fissa, fissió, foia, iac, iai, iaia, iaio, ica, icac, icosà, ics, io-io, oasi, ocasió, occisió, oci, ociós, ociosa, office, ofici, oficiós, oficiosa, oioi, oiós, oiosa, ossi, òssia, ossífic, ossífica, ossificació, sàfic, sàfica, saia, saió, secció, secessió, sessió, sia, sic, sicosi, sifó, sis, sisca, sisè, sisó, soci, sòcia, soia, sòsia

Paraulògic del 14 de maig
Lletres: e + cimstu
Paraules (98, llargada mitjana de 5.2):
cec, cesi, cest, cimè, cumè, ecètic, eci, ecs, ecu, èmesi, emètic, emissiu, emú, escític, escut, esme, esmectites, esmús, essiu, est, este, estès, estètic, esteticisme, estic, estim, estiu, estiuet, estuc, etè, etesis, etí, ètic, ètim, eumicet, eumicets, eutèctic, ieisme, istme, ítem, mec, mem, mes o més, mesc, messes, messies, mestís, met, metec, meu, micet, mimesi, mimètic, mimetisme, misticet, misticets, misticisme, mite, museístic, museu, mutisme, sec, sem, semis, semític, semitisme, ses, set, setè, setet, seti o setí, seu, simiesc, sisè, siset, sisme, sismisme, sistèmic, succeït, succés, successiu, suec, sueu, suite, summe, tec, teci, tei, teisme, tem, tes, tesi, test, tet, teu, titet, tmesi, tse-tse

Paraulògic del 15 de maig
Lletres: o + efimrt
Paraules (154, llargada mitjana de 5.6):
èfor, en off, ermot, erro, error, femeró, feòfit, fermió, feror, ferro o ferró, fetor, fitó, fitor, fofo, for, forfet, former, formeret, formi, formó, forro, fort, forte, fortí, fortor, fot, fotimer, foto o fotó, fotòfor, fotometeor, fotòmetre, fotre, freó, immeritori, io-io, iot, meritori, mero, meromorf, meteor, meteorit, metro, mirtiforme, mitriforme, mom, mor o per mor de, morè, morer, moret, morf, morfir-se, morir, mormó, moro, morrió, morritort, morro o morró, morrot, mort, morter, morteret, morterot, mortífer, mot, motet, motí, motmot, moto, motor, oferir, oferter, ofertor, ofertori, oioi, oir, ometre, orfe, orfeó, ormí, oró, oròfit, oromo, orri, orto, ortoform, refetor, refetorer, reietó, reïforme, remor, remorer, remot, reòfor, reòmetre, reotró, retiforme, rètor, retort, retrò, rieró, roí, rom, romer, rot, roter, rotífer, rotor, teïforme, temor, teòfor, teomorf, teriomorf, termo, termòmetre, termomotor, teròfit, territori, terror, tifó, tifort, timó, tió, tioèter, tiofè, tiró, titot, tom, tor, torer, torero, toret, tori, toro, torr, torre, torrer, torró, tort, torter, tortó, tot, tòtem, tremor, trifori, triforme, trimorf, trimotor, trio, triomf, tritó, tro, trot, troter, trotó