#paraulògic 18 de maig

PARAULES: 127, PUNTS: 754
TUTIS: 3 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
a 2 1 3 3 6 4 1 2 1 0 0 23
ç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 2 0 1 1 2 3 1 1 2 0 1 14
l 1 3 3 1 3 2 2 1 0 0 0 16
m 7 15 10 13 8 4 4 1 1 0 0 63
n 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
t 1 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 10
Σ 13 20 19 20 21 14 10 5 4 0 1 127
Prefixos de dues lletres:
al-4 am-15 an-3 at-1
el-4 em-3 en-7
la-7 le-3 ll-6
ma-45 me-18
ne-1
ta-5 te-5

Prefix freqüent de tres lletres:
mal-18

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-32

Hi ha 3 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aelm-6 aelmn-3 aelmnt-23 açelmnt-3
açelmn-1 aelmt-12 aem-2 aemn-4
aemnt-14 açemnt-4 açemn-1 aemt-4
alm-9 almnt-2 açlmn-1 almt-6
am-3 amn-3 amnt-4 açmnt-1
açmn-2 amt-4 açm-3 elm-4
elmnt-1 elmt-1 em-1 emnt-3
emt-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: coltellada, decatló, dolceta
Palíndroms: dad
Quadrats: dada o dadà, dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'